[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nam đi đơn hàng gia công gạch chịu lửa tại Fukuoka - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nam đi đơn hàng gia công gạch chịu lửa tại Fukuoka - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 15 nam gia công gạch chịu lửa đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Fukuoka - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 10 nam chăn nuôi gà tại Ibaraki - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 10 nam chăn nuôi gà tại Ibaraki - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 10 nam chăn nuôi gà đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Ibaraki - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 70 nữ đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 70 nữ đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 70 nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại SAITAMA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nam đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nam đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 30 nam đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại SAITAMA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam đóng gói cơm hộp tại TOKYO - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam đóng gói cơm hộp tại TOKYO - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 25 nam đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại TOKYO - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 80 nam nữ đóng gói cơm hộp tại CHIBA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 80 nam nữ đóng gói cơm hộp tại CHIBA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 80 nam nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại CHIBA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại YAMAGATA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại YAMAGATA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 50 nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại YAMAGATA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại IBARAKI- Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 nữ đóng gói cơm hộp tại IBARAKI- Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 50 nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại IBARAKI - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nữ đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 27 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nữ đóng gói cơm hộp tại SAITAMA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 15 nữ đóng gói cơm hộp đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại SAITAMA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 09 nữ chế biến sushi - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 25 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 09 nữ chế biến sushi - Nhật Bản 2019

Đơn hàng chế biến sushi là đơn hàng tốt, cung cấp việc làm lương cao, hứa hẹn môi trường làm việc cho nhiều trải nghiệm, kỹ năng phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp sau này khi trở về Việt Nam của bạn. Chắc chắn những điều bạn học hỏi được từ công việc chế biến sushi tại Nhật Bản sẽ giúp bạn có nền tảng tốt nếu muốn mở nhà hàng, quán ăn hay kinh doanh thực phẩm,… hoặc kiếm được một công việc lương cao khi trở về Việt Nam.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển kỹ sư phần mềm (Lập trình viên) - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 25 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển kỹ sư phần mềm (Lập trình viên) - Nhật Bản 2019

Cơ hội việc làm lương cao dành cho các bạn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin - phần mềm.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 người đi đơn hàng đóng gói chế biến cơm hộp - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 25 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 50 người đi đơn hàng đóng gói chế biến cơm hộp - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 50 người đóng gói và chế biến thức ăn kèm đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại SAITAMA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nam đi đơn hàng dọn dẹp tòa nhà - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 25 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nam đi đơn hàng dọn dẹp tòa nhà - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 15 nam dọn dẹp văn phòng, trung tâm vui chơi giải trí trong nhà đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 2 năm tại Fukuoka - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 06 nữ đi đơn hàng may mặc - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 25 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 06 nữ đi đơn hàng may mặc - Nhật Bản 2019

May mặc là một trong những ngành nghề được tuyển dụng phổ biến tại Nhật Bản và nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn nữ.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nam lao động cho đơn hàng chế biến thực phẩm tại Saitama - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 21 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 30 nam lao động cho đơn hàng chế biến thực phẩm tại Saitama - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 30 nam đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng chế biến thực phẩm tại Saitama - Nhật Bản 2019.


096.3456.842