Xuất khẩu Đài Loan - Tuyển 30 nam làm việc tại nhà máy sản xuất xe đạp cự đại Giant
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 27 2019

Xuất khẩu Đài Loan - Tuyển 30 nam làm việc tại nhà máy sản xuất xe đạp cự đại Giant

Nhu cầu xuất khẩu lao động tại Việt Nam đang không ngừng tăng cao, đặc biệt là khi lực lượng lao động dư thừa, mức lương lao động phổ thông hiện nay khá thấp. Trong khi đó các nước phát triển đang rất cần tới nguồn nhân công và sẵn sàng chi trả với mức lương cao, trong đó có Đài Loan. Chính vì thế xuất khẩu lao động Đài Loan là sự lựa chọn của rất nhiều người.


Xuất khẩu Đài Loan - Tuyển 20 nam làm việc tại nhà máy Cự Đại - Đài Trung
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 24 2019

Xuất khẩu Đài Loan - Tuyển 20 nam làm việc tại nhà máy Cự Đại - Đài Trung

Xuất khẩu Đài Loan được coi là 1 hướng đi mới góp phần giải quyết việc làm cho lao động Việt Nam, giúp cho thu nhập của người dân cao hơn, làm giảm nạn thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo cho các vùng khó khăn cho cả nước...


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng đóng hộp hoa quả tại KANAGAWA - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 07 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng đóng hộp hoa quả tại KANAGAWA - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 20 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng đóng hộp hoa quả tại KANAGAWA - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 40 nữ đi đơn hàng chế biến thịt gà quay tại Aomori - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 01 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 40 nữ đi đơn hàng chế biến thịt gà quay tại Aomori - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 40 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng chế biến thịt gà quay tại Aomori - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nữ đi đơn hàng trồng nấm tại Hokkaido - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: October, 01 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 15 nữ đi đơn hàng trồng nấm tại Hokkaido - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 15 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng trồng nấm tại Hokkaido - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nữ đi đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 30 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nữ đi đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 25 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng chế biến thực phẩm tại Aichi - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 30 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 20 nữ đi đơn hàng chế biến thực phẩm tại Aichi - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 20 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng chế biến thực phẩm tại Aichi - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam/nữ đi đơn hàng nông nghiệp thu hoạch cà chua tại Kumamoto - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 30 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 25 nam/nữ đi đơn hàng nông nghiệp thu hoạch cà chua tại Kumamoto - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 25 nam/nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm cho đơn hàng nông nghiệp thu hoạch cà chua tại Kumamoto - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 16 nam đi đơn hàng sản xuất gạch tại Chiba - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 16 nam đi đơn hàng sản xuất gạch tại Chiba - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 16 nam đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Chiba - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 24 nam đi đơn hàng giàn giáo tại Fukuoka - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 24 nam đi đơn hàng giàn giáo tại Fukuoka - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 24 nam đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Fukuoka - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng cốt thép tại Tokyo - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng cốt thép tại Tokyo - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 18 nam đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Tokyo - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam, 9 nữ đi đơn hàng trồng hoa nhà kính tại Chiba - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam, 9 nữ đi đơn hàng trồng hoa nhà kính tại Chiba - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 09 nam, 09 nữ đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Chiba - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 06 nữ đi đơn hàng may áo sơ mi tại Akita - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 06 nữ đi đơn hàng may áo sơ mi tại Akita - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 06 nữ may áo sơ mi đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Akita - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam đi đơn hàng lát sàn nhà tại Aichi - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 9 nam đi đơn hàng lát sàn nhà tại Aichi - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 9 nam lát sàn nhà đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Aichi - Nhật Bản.


[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng chống thấm tại Kagawa - Nhật Bản 2019
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 28 2019

[xkldquocte] Xuẩt khẩu lao động Nhật Bản - Tuyển 18 nam đi đơn hàng chống thấm tại Kagawa - Nhật Bản 2019

Tuyển gấp 18 nam chống thấm đi xuất khẩu lao động thời hạn hợp đồng 3 năm tại Kagawa - Nhật Bản.


096.3456.842