Xuất khẩu lao động Hungary- Tuyển 300 công nhân sản xuất linh kiện điện tử làm việc tại Hungary 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: November, 08 2023

Xuất khẩu lao động Hungary- Tuyển 300 công nhân sản xuất linh kiện điện tử làm việc tại Hungary 2023

Thông báo chi tiết đơn hàng tuyển công nhân sản xuất linh kiện tử làm việc tại Hungary 2023


Xuất khẩu lao động Châu Âu- Tuyển lao động đi làm có thời hạn tại Hungary 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 09 2023

Xuất khẩu lao động Châu Âu- Tuyển lao động đi làm có thời hạn tại Hungary 2023

Bài viết giới thiệu chi tiết đơn hàng tuyển chọn 100 công nhân đi làm việc có thời hạn tại Hungary 2023


Xuất khẩu lao động Châu Âu- Tuyển lao động đi làm có thời hạn tại Hungary 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 09 2023

Xuất khẩu lao động Châu Âu- Tuyển lao động đi làm có thời hạn tại Hungary 2023

Bài viết giới thiệu chi tiết đơn hàng tuyển chọn 100 công nhân đi làm việc có thời hạn tại Hungary 2023


XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CHÂU ÂU- TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: September, 09 2023

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CHÂU ÂU- TUYỂN CÔNG NHÂN XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI 2023

Bài viết giới thiệu chi tiết đơn hàng tuyển công nhân đi xuất khẩu lao động tại Rumani 2023


Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển công nhân lắp ráp linh kiện điện tử làm việc tại Đào Viên Đài Loan 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 27 2023

Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển công nhân lắp ráp linh kiện điện tử làm việc tại Đào Viên Đài Loan 2023

Bài viết giới thiệu công việc lắp ráp linh kiện điện tử và mô tả chi tiết đơn hàng tuyển công nhân lắp ráp linh kiện điện tử làm việc tại Đài Loan 2023


Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển công nhân sản xuất bàn chải làm việc tại Đài Loan 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 27 2023

Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển công nhân sản xuất bàn chải làm việc tại Đài Loan 2023

Bài viết giới thiệu công việc sản xuất bàn chải khi xuất khẩu lao động Đài Loan và chi tiết đơn hàng tuyển công nhân sản xuất bàn chải làm việc tại Tân Bắc- Đài Loan 2023


Xuất khẩu lao động Châu Âu - Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Hungary 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 24 2023

Xuất khẩu lao động Châu Âu - Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Hungary 2023

Bài viết giới thiệu thị trường xuất khẩu lao động Hungary 2023 đồng thời thông báo đơn hàng tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Hungary


Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển 5 nữ làm thao tác máy phun nhựa tại nhà máy Tinh Tuyền Đài Loan 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 22 2023

Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển 5 nữ làm thao tác máy phun nhựa tại nhà máy Tinh Tuyền Đài Loan 2023

Bài viết giới thiệu công việc thao tác máy phun nhựa và mô tả chi tiết đơn hàng tuyển 5 nữ thao tác máy phun nhựa tại nhà máy tinh tuyền Đài Loan 2023


Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển nữ trồng rau củ quả trong nhà kính làm việc tại Đài Loan 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 12 2023

Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển nữ trồng rau củ quả trong nhà kính làm việc tại Đài Loan 2023

Bài viết giới thiệu cộng việc trồng rau củ quả trong nhà kính làm việc tại Đài Loan và thông báo chi tiến đơn hàng tuyển nữ trồng rau củ quả trong nhà kính làm việc tại Đài Loan 2023


Xuất khẩu lao động Đài Loan- Tuyển công nhân sản xuất linh kiện oto làm việc tại Đài Loan 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 12 2023

Xuất khẩu lao động Đài Loan- Tuyển công nhân sản xuất linh kiện oto làm việc tại Đài Loan 2023

Bài viết giới thiệu công việc sản xuất oto khi xuất khẩu lao động Đài Loan và thông báo chi tiết đơn hàng tuyển công nhân sản xuất linh kiện oto


Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển 1 nam sản xuất đệm lò xo làm việc tại Đài Loan 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 12 2023

Xuất khẩu lao động Đài Loan - Tuyển 1 nam sản xuất đệm lò xo làm việc tại Đài Loan 2023

Bài viết giới thiệu công việc sản xuất đệm và thông báo chi tiết đơn hàng tuyển nam sản xuất đệm lò xo làm việc tại Đài Loan 2023


Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 15 lao động nữ làm thợ Sơn tầu cho tập đoàn Samsung 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 11 2023

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 15 lao động nữ làm thợ Sơn tầu cho tập đoàn Samsung 2023

Bài viết giới thiệu công việc sơn tàu và thông báo chi tiết đơn hàng tuyển 15 lao động nữ làm sơn tàu cho tập đoàn SamSung 2023


Xuất khẩu lao động Nhật Bản- Tuyển 6 nam điều khiển máy làm việc tại Hyogo Nhật Bản 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 06 2023

Xuất khẩu lao động Nhật Bản- Tuyển 6 nam điều khiển máy làm việc tại Hyogo Nhật Bản 2023

Bài viết giới thiệu tổng quan thị trường xuất khẩu lao động Nhật Bản trong những năm gần đây đồng thời thông báo đơn hàng tuyển 6 công nhân điều khiển máy làm việc tại Hyogo Nhật Bản 2023


Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 50 nam kĩ sư visa E7-1 bọc và lắp ráp đường ống làm việc tại Hàn Quốc 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 03 2023

Xuất khẩu lao động Hàn Quốc- Tuyển 50 nam kĩ sư visa E7-1 bọc và lắp ráp đường ống làm việc tại Hàn Quốc 2023

Bài viết giới thiệu visa E7-1 khi xuất khẩu lao động Hàn Quốc và thông báo chi tiết đơn hàng tuyển thợ bọc, hoàn thiện lắp ráp các đường ống làm việc tại Hàn Quốc 2023


Xuất khẩu lao động Châu Âu- Tuyển 100 nam nữ thợ may làm việc tại Croatia 2023
 • Đăng bởi: Admin
 • Ngày đăng: July, 03 2023

Xuất khẩu lao động Châu Âu- Tuyển 100 nam nữ thợ may làm việc tại Croatia 2023

Bài viết giới thiệu tổng quan về xuất khẩu lao động Croatia và thông báo chi tiết đơn hàng tuyển 100 thợ may làm việc tại Croatia 2023


0966.889.186